8. SYMPOSIUM ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO CEVNÍ PŘÍSTUP

Termín konání: čtvrtek 15.11.2018

Místo konání: Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40B, Olomouc

Předseda kongresu: prof. MUDr. Jan Malík, CSc., III. interní klinika VFN a 1. LF UK v Praze

Veškeré registrace na sympozium probíhají přes TENTO registrační formulář (aktivní i pasivní účast)

Potvrzení o přijetí registrace a veškeré doplňující informace obdržíte na vámi uvedený email.

 

TERMÍNY REGISTRACÍ

Aktivní účast – ZASLÁNÍ ABSTRAKTU do 30.9.2018

Přihlášky k aktivní účasti přes registrační formulář, abstrakty prosím zasílejte na email konference@labelaz.cz. Přednášející autor registrační poplatek nehradí.

Pasivní účast do 12.11.2018 (nebo do obsazení volných míst – kapacita sálu je omezena)

Registrační poplatek na sympozium 

 

Registrační poplatek Do 15.10.2018 Po 15.10.2018
Lékař – člen ČSCP 700 Kč 800 Kč
Lékař – nečlen ČSCP 850 Kč 950 Kč
Sestra – člen ČSCP 550 Kč 650 Kč
Sestra – nečlen ČSCP 700 Kč 800 Kč

 

Poplatek lze uhradit na číslo účtu 5111 991 700/4000. Jako zprávu pro příjemce uveďte prosím SYMPO2018 + vaše příjmení. Potvrzení o uhrazení poplatku bude účastníkům vystaveno a předáno v den symposia.

Údaje pro platby ze zahraničí:

Číslo účtu: 5111991700/4000
Zpráva pro příjemce: SYMPO2018 + vaše příjmení
SWIFT: EXPNCZPP
IBAN: CZ14 4000 0000 0051 1199 1700
BANKA: Expobank CZ, Vítězná 126/9, 150 00 Praha 5

Registrační poplatek na sympozium zahrnuje vstup na přednášky 15.11.2018 a občerstvení v průběhu přednášek. Registrační poplatek je splatný před akcí dle pokynů zaslaných každému přihlášenému do e-mailu. Nižší sazba registračního poplatku platí při registraci a platbě do 15.10.2018.

Vzdělávací akce 15.11.2018 je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a bude zařazena do celoživotního vzdělávání lékařů a vybraných nelékařských zdravotnických pracovníků a ohodnocena příslušným počtem kreditů.

POZVÁNKA_FINALpopl.