7. SYMPOSIUM ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO CEVNÍ PŘÍSTUP

Pozvánka a program

Termín konání: čtvrtek 16.11.2017

Místo konání: hotel Jalta, Václavské náměstí 45, Praha, www.hoteljalta.com

Předseda kongresu: prof. MUDr. Jan malík, CSc., III. interní klinika VFN a 1. LF UK v Praze

Veškeré registrace na sympozium probíhají přes TENTO registrační formulář:  (aktivní i pasivní účast)

Potvrzení o přijetí registrace a veškeré doplňující informace obdržíte na vámi uvedený email.

 

TERMÍNY REGISTRACÍ

Aktivní účast do 20.9.2017

Přihlášky k aktivní účasti přes registrační formulář, abstrakty prosím zasílejte na email konference@labelaz.cz. Přednášející autor registrační poplatek nehradí.

Pasivní účast do 15.11.2017 (nebo do obsazení volných míst – kapacita sálu je omezena)

Registrační poplatek na sympozium 

 

Registrační poplatek Do 16.10.2017 Po 16.10.2017
Lékař – člen ČSCP 700 Kč 800 Kč
Lékař – nečlen ČSCP 850 Kč 950 Kč
Sestra – člen ČSCP 550 Kč 650 Kč
Sestra – nečlen ČSCP 700 Kč 800 Kč

 

Registrační poplatek na sympozium zahrnuje vstup na přednášky 16.11.2017 a občerstvení v průběhu přednášek. Registrační poplatek je splatný před akcí dle pokynů zaslaných každému přihlášenému do emailu. Nižší sazba registračního poplatku platí při registraci a platbě do 16.10.2017.

Vzdělávací akce 16.11.2017 je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a bude zařazena do celoživotního vzdělávání lékařů a vybraných nelékařských zdravotnických pracovníků a ohodnocena příslušným počtem kreditů.